Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA ‘’RK69 GRUPA’’, reģ. Nr.: 40103621646, ( Jelgavas iela 68, Rīga, LV-1004), no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu www.RK69.lv , norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pārdevējs sagatavo un Pircējam no  e-pasta e-veikals@rk69.com nosūta pasūtījumam atbilstošu rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Ja rēķins netiek apmaksāts 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, tad Pārdevējam ir tiesības to anulēt.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 5 (piecu) darba dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci. Pārdevējam ir tiesības atsevišķos gadījumos, sazinoties ar Pircēju, izmainīt piegādes laiku. Ja Pircējs piegādi izvēlas ar kurjera pakalpojumu, tad kurjera pakalpojuma sniedzējs piegādes laiku saskaņos ar Pircēju. 

Garantija

Pārdevēja Interneta veikalā piedāvātajām precēm garantija tiek nodrošināta saskaņā ar preces izgatavotāja SIA ‘’RK69 Grupa’’ noteiktajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem, bet ne mazāk kā 2 gadi.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapa ir pieejama Pārdevēja interneta mājas lapā www.RK69.lv.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

- Prece ir lietota un tai ir izmantošanas pazīmes;

- Prece ir mehāniski bojāta vai salauzta;

- Prece nav pilnā komplektācijā.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Pārdevējs garantē, ka Pircēja dati netiks nodoti trešajām personām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz viņa norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.