Sūna zālājā

SŪNA ZĀLIENĀ

Lielākajai daļai privātmāju īpašnieku, kuru pagalmā tiek audzēts zāliens, nākas saskarties ar klasisku problēmu – sūnu zālienā. Tās likvidēšana ir samērā komplicēts uzdevums, turklāt eksistē ļoti daudz viedokļu un ieteikumu, kā ar šo parādību cīnīties. Jāatzīst, ka daudzas metodes ir paredzētas tikai seku novēršanai, neatrisinot problēmas cēloni. Tā kā cilvēka personīgā pieredze parasti ir visvērtīgākais padoms, šajā rakstā vēlamies dalīties ar informāciju par to, kā mēs savā praksē esam efektīvi atbrīvojušies no sūnas zālienā, tādējādi iesakot šādu rīcības kompleksu kā iedarbīgāko un vērtīgāko metodi cīņā ar sūnām. 

Pirms zāliena tīrīšanas procesa, svarīgi ir apzināties to, ka zeme, kur rodas sūnas, parasti ir ļoti blīva, var teikt - putekļaina. Šādā augsnē tiek kavēta ne vien gaisa piekļuve, bet arī novērsta iespēja, ka no jauna iesētā zāle konkrētajā vietā sāktu dīgt. Līdz ar to iespējams secināt, ka šī problēma būtībā ir saistīta ar zemi, tādēļ vislielākā uzmanība ir jāpievērš tieši augsnes uzlabošanai. Kvalitatīva rezultāta sasniegšanai ir nepieciešams veikt pilnvērtīgu darbu kompleksu.

1. Vertikulācija

Pavasarī pirms vai pēc pirmās zāliena pļaušanas ir jāveic vertikulācija jeb velēnas retināšana, kas tiek īstenota ar īpašu zāliena kopšanai paredzētu ierīci - vertikulieri. Vertikulēšanas laikā velēna tiek sagraizīta vertikālā virzienā, veicinot gaisa un barības vielu iekļūšanu zāliena sakņu sistēmā un attīrot zelmeni no uzkrātajiem atkritumiem. Svarīgi ir ņemt vērā faktu, ka vertikuliera nažiem ir jābūt noregulētiem 4-5 cm dziļumā (ne mazāk), lai panāktu pilnvērtīgu augsnes retinājumu. Vertikulācijas rezultātā tiek uzirdināta zeme, augsnē iekļūst skābeklis, tiek iztīrītas visas vecās un atmirušās saknes, no augsnes tiek atdalīta vecā zāle, kas parasti ir blīvi sablietējusies, kā arī vienlaikus zāliens tiek atbrīvots no nezālēm. Dārzos, kuros zemē ir iestrādāta laistīšanas sistēma, pirms vertikulēšanas veikšanas noteikti ir jāatzīmē šīs vietas, lai iekārta netiktu bojāta. Būtiska uzmanība ir jāpievērš faktam, ka efektīvs rezultāts ir panākams vien tādā gadījumā, ja vertikulācija tiek veikta gan gareniski, gan arī šķērsām, tādējādi maksimāli uzirdinot un attīrot zāliena augsni, apstrādājot to abos virzienos. Vertikulācijas laikā no augsnes „iznāk” ļoti liels daudzums atkritumu (kas ar grābekli ir jāsavāc), tāpēc, uzreiz pēc šī procesa norises, zāliens iemanto diezgan skarbu izskatu, taču no tā nav jābaidās, jo zālienam ir radīti īpaši labvēlīgi atjaunošanās apstākļi un jau pēc neilga laika zāliens pats atjaunojas, iegūstot acīmredzami pievilcīgu un veselīgu ārējo veidolu. Tā kā vertikulieri maksā dārgi un mazām platībām tā iegāde nav īpaši izdevīga, būtiski ir akcentēt faktu, ka vertikulieri par saprātīgu cenu ir iespējams iznomāt. Šādu pakalpojumu piedāvā dažādi uzņēmumi, tādējādi nodrošinot iespēju izvairīties no šīs ierīces iegādes un ļaujot ietaupīt Jūsu finansiālos līdzekļus. Vertikuliera iznomāšanas gadījumā, vertikulēšanas procesu veic specializēts dārznieks, īstenojot pilnu darbu kompleksu Jūsu zāliena uzlabošanai. 

2. Mēslošana

Pēc vertikulācijas ir jāveic zāliena mēslošana, izmantojot īpaši šim mērķim paredzētus augsta dzelzs satura līdzekļus. Zāliens ir jānokaisa ar kompleksu pretsūnu līdzekli, kura sastāvā ietilpst dzelzs sulfāts, kas iznīcina augsnē vēl atlikušo sūnu, vienlaikus uzlabojot zemes kopējo stāvokli un stimulējot zāles augšanu. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai šis mēslojums nepaliktu uz bruģa vai citām virsmām, jo pretējā gadījumā konkrētajās vietās izveidojas brūni rūsas plankumi, kas rodas dzelzs ietekmes dēļ. Tā kā mēslojums satur augsnei nepieciešamās barības vielas, zāliens vienlaikus tiek arī pilnvērtīgi pabarots.

3. Pārklāšana ar melnzemi

Ļoti liela nozīme ir svaigai un augstvērtīgai melnzemei, kas pār vertikulēto un apmēsloto zālienu ir jāpārklāj 2-3 cm biezā kārtā. To visērtāk iespējams veikt ar grābekli, vienmērīgi melnzemi izlīdzinot pa visu zāliena platību. Tā kā vertikulācijas laikā no augsnes tiek „izcelts” gana liels daudzums zemes, kā arī zāliena augsne, kurā ir veidojusies sūna, pārsvarā ir blīva un smilšaini putekļaina, melnzemes uzklāšanas rezultātā šī augsne kļūst irdenāka un dzīvīgāka. Šī soļa veikšanai ieteicams izvēlēties kvalitatīvu, irdenu, īpaši svaigu un, ja iespējams, pat sijātu melnzemi, kas nodrošinās efektīvu augsnes uzlabošanās procesu norisi.

4. Zāliena piesēšana

Noslēgumā tiek veikta zāliena piesēšana, pārkaisot zālienu ar zālaugu sēklu. Savukārt visa aprakstītā darbu kompleksa beigās zālienu ir nepieciešams aplaistīt. Nozīmīgi ir uzsvērt to, ka pēc vertikulācijas, mēslošanas un melnzemes pārklāšanas zāliena sēklai ir radīti galvenie priekšnoteikumi veiksmīgai dīgšanai un attīstībai, kā rezultātā zāliens neilgā laika posmā atjaunojas, iemantojot labi kopta, kvalitatīva, skaista un bieza zāliena izskatu.

5. Regulāra zāliena laistīšana un pļaušana 

Turpmākā zāliena uzturēšanas laikā regulāri ir jāveic zāliena laistīšana, nodrošinot tam nepieciešamo mitruma līmeni. Tāpat svarīga ir arī sistemātiska un pareiza zāliena pļaušana, kā rezultātā zāliens kļūst blīvs, veselīgs un sakopts. 

Secīgi un pilnvērtīgi veicot visu šajā rakstā minēto darbību kopumu, Jūsu zāliens tiks atjaunots, spēcināts, nodrošināts ar svarīgākajām barības vielām un uzturēts nevainojamā stāvoklī. Zāliena vertikulāciju ir ieteicams veikt 2.-3. gadā pēc sējas, taču, runājot par atkārtotu šī procesa nepieciešamību un biežumu, jāņem vērā daudzveidīgi aspekti. Tas ir atkarīgs no zāliena sēklu un sēšanas procesa kvalitātes, zelmeņa biezuma, zāliena atrašanās vietas, kā arī vispārējiem augšanas un kopšanas apstākļiem. Konsultējoties ar agronomu, noskaidrojām, ka vertikulāciju nav ieteicams īstenot biežāk par 1 reizi 4-6 gados, savukārt aerāciju var veikt katru gadu, tādējādi regulāri attīrot augsni, nodrošinot gaisa apmaiņu un sekmējot pilnvērtīgu zāliena augšanas procesu.